PODATKI O DRUŠTVU

 • Ustanovni zbor Gobarskega društva Ptuj je bil 12. 11. 2009 v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj.

NASLOV DRUŠTVA

 • Gobarsko društvo Ptuj Volkmerjeva ulica 15 2250 Ptuj

URADNE URE

 • Prvo in tretjo sredo v mesecu med 14. in 15. uro v tajništvu Gimnazije Ptuj pri tajnici društva Sonji Hliš.

LETNA ČLANARINA

 • Enotna članarina za vse 10 €.

ORGANI DRUŠTVA

Občni zbor:

 • Vsi člani društva

Izvršni odbor:

 • Alenka Plohl Podgorelec – predsednica
 • Dušanka Pešec – podpredsednica
 • Sonja Hliš – tajnica
 • Anica Stopinšek – računovodkinja
 • Marjan Kovačec – član
 • Slavica Bratuša – članica 
 • Ivan Rojs – član
 • Luka Šparl – člani
 • Franc Zagoršak – član 
 • Ivan Kekec – član

Nadzorni odbor:

 • Marijana Jeromel
 • Majda Centrih