Nekaj čez 50 gobarjev iz Gobarskega društva Ptuj ter iz sodelujočih
gobarskih društev Lisička Maribor, Bisernica Celje ter Snežka iz
Dobrovc je sončno soboto, 22. junija, preživelo na dobro obiskani
gobarski ekskurziji po Haloških gozdovih v okolici Majšperka. Po
jutranjem zboru pred ptujsko gimnazijo so se navdušeni gobarji podali
proti Halozam, njihova prva postojanka pa je bila picerija Špajza v
Majšperku, kjer sta se jim pridružila še predsednik Mikološke zveze
Slovenije Amadeo Dolenc ter uradni determinator in vodja komisije
pri Mikološki zvezi Slovenije Slavko Šerod. Zaradi velikega števila so
se gobarji razdelili v več manjših skupin nato pa se odpravili v haloške
gozdove na okoliške obronke Jelovice in Budnega. Dobre udeležbe je
bila še posebej vesela predsednica gobarskega društva Ptuj Alenka
Plohl Podgorelec, ki je pojasnila, da je bilo nekaj urno gobarjenje
glede na zadnje sušne dni dokaj uspešno, tako da so na terasi picerije
Špajza po uradni določitvi z napisi opremili in nato še razstavili 101
vrst gob. (-OM)